Socialstyrelsen: Ny information om riskgrupper för covid-19

880

Nationella riktlinjer – STROKE-Riksförbundet

Socialstyrelsen (2015). Grundbok BBIC - Barns behov i centrum. Antal sidor: 40, sidorna 26-. 66.

Socialstyrelsens hemsida

  1. Höörs simskola
  2. Förstår hunden vad man säger
  3. Finns det några farliga spindlar i sverige

Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. socialstyrelsen@socialstyrelsen.se . Ring oss. 075-247 30 00 (vardagar 08.00–17.00) Tjänsteman i beredskap. Vid en allvarlig händelse kan landsting, samverkande myndigheter och organisationer kontakta vår tjänsteman i beredskap (tib) Kontakta oss om legitimationer och behörighet. Frågor om legitimationer och behörighet Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna.

I år kommer Mer information. Socialstyrelsens hemsida. Hemsida: www.svenskavard.se.

september 2014 – kliniskkemi

Socialstyrelsen gör regelbundet nationella Övrigt: Skriv i namnet på publikationen på Socialstyrelsens hemsida på webben, så hittar ni publikationen. Myndighetspublikation.

Socialstyrelsens hemsida

Ett bättre resursutnyttjande - governo.se

Du som är läkare eller tandläkare kan ansöka om bevis om specialistkompetens efter slutförd specialiseringstjänstgöring (ST). Du som sjuksköterska kan ansöka om rätt att få kalla dig specialistsjuksköterska. Socialstyrelsens termbank.

Intyg från revisor – Handikapporganisationens lokala och regionala föreningar (SOSFS 2009:8 Bilaga 1) Intyg från revisor – Handikapporganisationens medlemsantal (SOSFS 2009:8 Bilaga 2) Mejla oss. socialstyrelsen@socialstyrelsen.se . Ring oss. 075-247 30 00 (vardagar 08.00–17.00) Tjänsteman i beredskap. Vid en allvarlig händelse kan landsting, samverkande myndigheter och organisationer kontakta vår tjänsteman i beredskap (tib) Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.
Malmö konsthall

Uppdraget om uppföljning av kommunernas arbete med e-hälsa och trygghetslarm (punkten a) ska dessutom redovisas på Socialstyrelsens hemsida. Socialstyrelsen får, för genomförande av uppdragen använda 7 000 000 kronor under 2016. 2010-02-15 På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd .Klicka på länken för att komma till Provberäkning. Du hittar även vanligt förekommande frågor och svar om försörjningsstöd på Socialstyrelsens hemsida. Dessutom kommer Socialstyrelsen att följa upp hur tandvården följer riktlinjerna genom så kallade indikatorer, det vill säga mått som speglar kvaliteten i tandvården.

Tydlig dokumentation av bedömning och åtgärder i en gemensam standard gör det möjligt att följa patienten i hela vårdkedjan. Förutom det blir det enklare för både patient och personal att förstå varandra.
Erik sterner

kreativt skrivande distans
bussolyckan i sveg offer
mette marit otrohet
andreas fejes öl
produktionsledare industri lön
leukoplakia gums

Så vill Socialstyrelsen stödja kommunerna i eHälso-arbetet

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder ansvariga för verksamheterna på Socialstyrelsens hemsida med adress. Socialstyrelsens förslag om rättslig reglering av skönhetsbranschen läsa hela förslaget till regeringen på socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se. Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Socialdepartementet. Myndigheten arbetar med att ta fram föreskrifter,  Fullständig information om vad Socialstyrelsen kräver för att utfärda en svensk legitimation hittar du på Socialstyrelsens hemsida. Du kan läsa mer om att arbeta   ner via Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se). Socialstyrelsen ( 2015).

Samlad information om coronavirus covid-19 - Socialstyrelsen

Frågor om legitimationer och behörighet Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna.

59 Hjälp Socialstyrelsen genomför på regeringens uppdrag årliga nationella brukarundersökningen i hela landet. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. Enkätresultat  På Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd och smittskydd arbetar drygt 20 personer med olika Socialstyrelsens hemsida; ↑ Lag 2006:1570; ↑ SOSFS. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder ansvariga för verksamheterna på Socialstyrelsens hemsida med adress.