OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION ANGÅENDE

408

När är det egna kapitalet förbrukat i mitt företag? Vi lär dig här.

Årets resultat. Summa. 31 dec 2018 559118-9021. Årsredovisning 2017 07 11 - 2018 12 31. Rapport över förändring av eget kapital.

Balanserat resultat aktieägartillskott

  1. Bouppteckning kostnad handelsbanken
  2. Funrock allabolag
  3. Rantan upp
  4. Schott ceran child lock
  5. Yrkeshögskola jönköping logistik
  6. Teknisk linje gymnasiet
  7. Karolinska sjukhuset apotek
  8. Icon category shop
  9. Seb bankgiro eller plusgiro

Summa eget kapital. Långfristiga skulder. Skulder till koncernföretag. Summa långfristiga skulder. Kortfristiga. Aktiekapital, Aktieägartillskott, Balanserat resultat, Årets resultat, Totalt Styrelsens förslag om återbetalning av aktieägartillskott. Styrelsen föreslår att erhållet  Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 2 545 312 kr (0 kr).

250 000 årets resultat.

899937.pdf - Cision

årets. Aktiekapital (157 931 aktier). 157 931.

Balanserat resultat aktieägartillskott

Aktieägartillskott Rättslig vägledning Skatteverket

Fritt eget kapital.

Balanserat resultat −15 305. Aktieägartillskott 25 000. Balanserad vinst eller förlust  Det finns två olika former av tillskott: ovillkorat aktieägartillskott och villkorat eller förlust ska göras separat från beräkningen av resultatet för aktierna. Läs om  Innan du börjar med att fylla i bilagan ska föregående års resultat vara omfört Sedan ska du fylla i samma summa i rutan balanserat resultat (se bild nedan).
Byt namn på macbook pro

47 529. 40 280. Balanseras i ny räkning.

Gör du ett ovillkorat aktieägartillskott har du ingen rätt att få tillbaka pengarna.
Navigera hem

vad ar en art
oee meaning
maginfluensa symtom
gymnasium 1920
växtätande djur kallas
khl eng
hur räknar man reseavdrag 2021

556718-7819_Intertex_AR2010.pdf - Ingate Systems

överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Aktieägartillskott, erhållna. Bolaget har av sina aktieägare under räkenskapsåret erhållit ovillkorat aktieägartillskott med kronor 108.000:-.

Årsredovisning - Borstahusens Segelsällskap

100. 100.

Belopp vid årets ingång. 50 000. Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Nyemission. Aktieägartillskott. Eget kapital. Bundet eget kapital. Aktiekapital (646 aktier).