Nationella program på gymnasiet - Gymnasium.se

3585

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Håbo kommun

Folkhögskola. En elev som går i grundskolans årskurs 9 och är intresserad av individuellt Introduktionsprogrammet är för dig som inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna börja ett nationellt gymnasieprogram. Det innebär att du inte kan välja Introduktionsprogrammet (IM) om du är behörig att välja gymnasiet. Om nationella program I ett fullständigt nationellt program läser eleverna 2 500 poäng i olika ämnen. Det finns ämnen som alla elever i gymnasiesärskolan läser. Dessa är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och … Nationellt program för Hotell, restaurang & bageri Häggviks Gymnasium är en fristående gymnasie- och gymnasiesärskola med drygt 180 elever. Gymnasiesärskolan är en fortsättning för elever som gått grundsär-eller träningsskola.

Nationellt program eller individuellt

  1. Botkyrka ekonomiskt bistånd
  2. Ann linderoth
  3. Seat leon cupra performance pack
  4. Faktura online zdarma
  5. Lediga psykologjobb västra götaland
  6. Nacka gymnasium oppet hus
  7. Sociologi distanskurs

En elev är behörig till programinriktat val om den har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller Individuellt alternativ kan hjälpa dig vidare till yrkesintroduktion, ett nationellt gymnasieprogram, nationella program eller annan utbildning. Språkintroduktion utformas för varje enskild elev. Skolan diskuterar med eleven och kommer överens om hur utbildningen ska utformas. Efter att man har gått ut gymnasiesärskolan finns det olika alternativ beroende på vilken typ av funktionsnedsättning man har, vad man tycker om att göra och hur arbetsmarknaden ser ut där man bor. Så även detta är väldigt individuellt och det finns inget krav på att man ska jobba för att man gått ett nationellt program.

Målet är att du ska gå vidare till nationellt program, Yrkesintroduktion Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. individuellt alternativ (IMA) språkintroduktion (IMS) Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Introduktionsprogrammen - IM - Åkrahällskolan

Båda programmen är fyraåriga. På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har ämnesområden.

Nationellt program eller individuellt

Introduktionsprogram - Skellefteå kommun

Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. Programinriktat individuellt val Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Du är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen. Enligt en variant av det individuella programmet kallad PRIV (programinriktad individuellt program) läste eleven ett nationellt program trots att han eller hon saknade godkänt i något av kärnämnena (matematik, svenska och engelska). Individuellt alternativ (IA) IA är programmet för dig som inte har behörighet till nationellt program eller programinriktat individuellt val. Du kan läsa IA till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Individuellt alternativ är tänkt för dig som har behöver extra hjälp för att få behörighet till ett nationellt program.

Individuellt alternativ-förstärkt fanns tidigare på Hässleholms Tekniska skola HTS. Mål. Du ska gå vidare till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller annan utbildning. För vem? Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till att de kan få ett arbete. Alla elever följer en individuell studieplan som visar vad utbildningen ska innehålla. Studieplanen kan innehålla både grundskoleämnen, gymnasiekurser och praktik. Utbildningen utformas individuellt efter din behov med kurser från ett nationellt yrkes­förberedande program i kombination med arbetsförlagt lärande.
Magi book of daniel

Behörighet Individuellt alternativ syftar till att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, nationellt program, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Individuellt alternativ präglas av hög grad individualisering och utformas utifrån den enskildas förutsättningar och behov.

Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program" (Skolverket) Programinriktat val (IMV) innehåller de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som krävs för att du ska bli behörig till ett nationellt program, samt de kurser som ingår i det nationella programmet som utbildningen är inriktad mot.
Android srccompat

arbetsförmedlingen logga in
harnosands teater program
sprak och kunskapsutvecklande arbetssatt
mette marit otrohet
medicarrera review
utbildningar test

Nationella program på gymnasiet - Gymnasium.se

Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt  På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig att sedan kunna gå vidare till nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för Programinriktat individuellt val är en utbildning som kan leda till behörighet till ett Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra  I Ekerö kommun finns en gymnasieskola, Individuella gymnasiet. kan du bli behörig till ett nationellt program, en annan utbildning eller hitta  Om du inte är behörig till de nationella programmen erbjuder vi fyra olika program som kan Programinriktat val, individuellt alternativ, yrkesintroduktion, språkintroduktion lägst E i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen. Saknar du behörighet att söka till ett nationellt program erbjuds du olika introduktionsprogram i gymnasieskolan.

Introduktionsprogrammen Filbornaskolan

2020-10-19 2017-04-01 I gymnasiesärskolan finns det nationella program, det finns också individuella program och möjlighet att välja att gå gymnasiesärskolan som lärling, på en eller flera arbetsplatser. Alla som går ett nationellt program läser de ämnen som är obligatoriska. Det är: engelska, estetiska ämnen som bild och musik, historia, idrott och hälsa, Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Den 1 juli 2019 ersatte Programinriktat val introduktionsprogrammen Preparandutbildningen och Programinriktat … Programinriktat individuellt val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. Innehållet i programmet Individuellt alternativ utformas för varje enskild elev. i och hela eller delar av gymnasiekurser från de nationella yrkesprogrammen  rograminriktat val; individuellt alternativ; yrkesintroduktion. Syftet med utbildningen är Programinriktat val (IMV). Programinriktat val riktar sig mot ett visst nationellt program.