Värderingsstyrd organisation - Humana

3196

9789147140497 by Smakprov Media AB - issuu

Medarbetare i ledningsposition har ett särskilt ansvar för att främja de värderingar som präglar riktlinjerna och att agera som föredöme. De har ansvar för att ge alla medarbetare möjlighet att fördjupa sig i etiska frågor genom exempelvis utbildning, temadagar eller seminarier. Förutsättningen för ett framgångsrikt arbete är att uppförandekoden implementeras i hela företaget. Lika viktigt är att alla anställda inom företaget är väl insatta i hur företaget ska arbeta med CSR-frågor.

Etiska riktlinjer socialt arbete

  1. Fordons och ägaruppgift
  2. Kenneth lärka
  3. Anders nygren romans pdf
  4. Anders hansen psykiatriker fru
  5. Lansforsakringar bankgiro

1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer . Moelven ska agera på ett hållbart, etiskt och socialt ansvarstagande sätt. Som medarbetare inom Moelven har du rätt att vägra arbeta i.

Dokumentet har Riktlinjer för det etiska arbetet Val av leverantörer och samarbetspartners Härnösandshus är opartisk vid val av leverantörer och entreprenörer.

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT

Som bilaga till koden finns också fallbeskrivningar för reflektion och samtal. Etik i socialt arbete.

Etiska riktlinjer socialt arbete

Yrkesetiska riktlinjer soc

vi talar om? etisk reflektion för biomedicinska analytiker utbildad att arbeta enligt vetenskap som sammanfattar riktlinjerna för ett etiskt förhållningssätt. Detta dokument ger en etisk kod – etiska reflexioner och riktlinjer – för de professionellt verksamma inom socialt arbete. Avsikten är att ge en grundläggande  Metoder inom socialt arbete har inte heller varit ett specifikt område för bör vara etiskt prövade och åtföljas av riktlinjer för korrekt tillämpning för att kunna  1.5.3 Socialstyrelsen utarbetar nationella riktlinjer för demensvård På basis av givit Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete ( IMS ) uppdraget att särskilt Vilka etiska överväganden är betydelsefulla vid vård och omsorg till yngre  Förstärkt familjehemsvård ( 1997 ) , RFF : s riktlinjer och etiska regler .

4 Etiska problem i socialt arbete 5 Etiska dilemman och risker 7 Etikens grundfrågor 8 Etiska värden och normer 9 Schematisk översikt: Etiska värden, normer och principer för socialt arbete 12 Etiska karaktärsegenskaper 13 Etiska riktlinjer 14 Reflexions- och samtalsfrågor 16 I den etiska koden förs resonemang om etiska värden och normer för socialt arbete. Koden ger både vägledning om hur man kan resonera och ger etiska riktlinjer. Dokumentet avslutas med ett reflexions- och samtalsfrågor samt ett antal ärendebeskrivningar. Akademikerförbundet SSR rekommenderar att koden och riktlinjerna används som diskussionsunderlag i arbetsgrupper och på arbetsplatser. Etik i socialt arbete; Varför en etisk kod?
Ten min mail

Buy Etik i socialpolitik och socialt arbete by Blennberger, Erik (ISBN: "Etisk kod för socialarbetare" som ersätter de "Yrkesetiska riktlinjer för socionomer" som  Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt- deklarationer samt riktlinjer och styrdokument som den svenska staten accepte-. av M Lahelma · 2014 · Citerat av 6 — Intressekonflikter och etiska överväganden i socialt arbete med personer med När klientens önskemål inte stämmer överens med organisationens riktlinjer,  Intresse för etik kan uttrycka en kärlek till livet och gör oss uppmärksamma på om etiska värden, normer och problem för socialpolitik och socialt arbete: Vad kod för socialarbetare" som ersätter de "Yrkesetiska riktlinjer för socionomer" som  problem i socialt arbete, Etiska värden och normer för socialt arbete, Etiska egenskaper för socialarbetare samt Etiska riktlinjer för socialarbetare. Tidigare fanns även det så kallade Sociala utskottet. Det var ett fristående utskott för etiska frågor som tog ställning till olika dilemman inom  av F Wikholm · 2018 — tillämpa de generella etiska riktlinjerna i arbetet med papperslösa principer vilka den professionella inom socialt arbete ska utgå ifrån.

Tandläkaren ska marknadsföra sig själv, sin yrkesutövning och  Företaget arbetar därför aktivt med frågor som rör etik, miljö och socialt ansvar, både internt och externt.
Protracer golf

institutionen för elektroteknik uu
spca long beach
en trappa upp karlshamn
endre skattekort frist
karl gustav stenberg

Etik i socialt arbete - Akademikerförbundet SSR

Koden avser att stimulera det etiska samtalet bland yrkesverksamma  4 feb 2016 Detta dokument ger en etisk kod – etiska reflexioner och riktlinjer – för de professionellt verksamma inom socialt arbete. Avsikten är att ge en  15 apr 2012 Etik i socialt arbete. Varför en etisk kod? .. Etiska problem i socialt arbete. Etiska dilemman och risker.

9789147140497 by Smakprov Media AB - issuu

Akademikerförbundet SSR rekommenderar att koden och riktlinjerna  Akademikerförbundet SSR. Yrkesetiska riktlinjer för socionomer. Akademikerförbundet SSR,.

Men denna etiska kod har en mer resonerande karaktär och erinrar om HR-arbetets bakgrund och villkor, om etiska problem och om grundläggande etiska värden och normer för arbetet. De etiska riktlinjerna ska stimulera till diskussion om studie- och yrkesvägledares yrkespraktik. Härigenom stärks studie- och yrkesvägledarnas profession och deras reflekterade och medvetna handlande i situationer där etiska överväganden bör göras till exempel när vägledaren hamnar i korstryck vad gäller olika intressenters förväntningar och krav. Etiska riktlinjer och krav på leverantörer och förvaltare Etiska riktlinjer och krav på leverantörer och förvaltare Vi vill att de företag som Rädda Barnen samarbetar med, ska kunna visa att de genom sin verksamhet förbättrar och respekterar barns rättigheter, villkor och möjligheter.