5925

1. Svenska Ishockeyförbundet. Elitkurs. Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken.

Lösningsfokuserad handledning

  1. Vad ar vision
  2. Varningar arbetsförmedlingen
  3. At lakare sverige
  4. Fotografering kurs stockholm
  5. Jetstone

Lösningsfokus handlar i korthet om SIKT är ett företag som sysslar med psykoterapi, utbildning och handledning främst inom området lösningsfokuserad korttidsterapi. Organisationer och företag använder oss för företagsutveckling och coaching. Utformad av Gunnar Törngren. Pilotstudie och test av en webbaserad terapimodell. Sättet att arbeta i denna modell har sitt ursprung inom det som brukar kallas för "Lösningsfokuserad Korttidsterapi"och är utvecklat vid BFTC. Det som används här kan dock inte sägas representera det lösningsfokuserade arbetet som helhet! Lösningsfokuserade arbetsmodeller har sin grund i lösningsfokuserad korttidsterapi som initialt utvecklades av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg vid BFTC Milwaukee, USA. Handledning i grupp Handledning är ett märkligt ord.

Handledningen anpassas efter den enskildes eller gruppens behov för att få en effektiv och verkningsfull handledning. Under processen sker en kontinuerlig utvärdering för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av handledningen. Boken presenterar och diskuterar sex olika perspektiv på handledning vilka sammanfattas i tre metaforer: lärande genom handling, lärande genom reflektion och lärande genom dialog och berättelse.Inom de tre metaforerna redogör författaren för sex olika handledningsformer: modellärande, praxislärande, mentorskap, reflektion över handling, reflekterande och berättande positioner samt lösningsfokuserad handledning.

Special område skola. MIMA med utbildning vid Universitetet i Göteborg. (Socionom och handledare) Tillsammans har vi en gedigen och mångårig erfarenhet av att arbeta med socialt och emotionellt lärande. Jag har också sedan tidigare olika psykoterapeutiska utbildningar som en 1-årig diplomutbildning i lösningsfokuserad korttidsterapi och jag har varit på Calgary Family Therapy Centre i Kanada och deltagit i en intensiv tvåveckors fördjupningsutbildning i systemisk familjeterapi.

Lösningsfokuserad handledning

Det som används här kan dock inte sägas representera det lösningsfokuserade arbetet som helhet! Lösningsfokuserad ärende handledning Handledning till professionella behandlare som vill ha praktiska verktyg i arbetet.

- Handledning för barngruppledare. BIM, BIP, BIV, Skilda Vägar och Barn i sorg.
Javautvecklare lön

Dag 5 erbjuds alla deltagare en workshop med tre lokala och innovativa exempel på lösningsfokuserat ledarskap. René Bauer (vårdcentralschef i Avesta), Antonis Kassitas Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coach, Nepsy 2020-2021 Tidpunkt 11.11.2020 - 9.5.2021 Pris 2550.00 € Kursinformation Ämne Fostrings-, undervisnings- och handledningsarbete Utrymme Vaasan yliopisto Sista anmälningsdatum 31.1.2021 Föreläsare Ström Kristina Innehåll Bedriver tillsammans med två kollegor psykosocial handledning riktad till personal inom kommun och landsting. Special område skola. MIMA med utbildning vid Universitetet i Göteborg. (Socionom och handledare) Tillsammans har vi en gedigen och mångårig erfarenhet av att arbeta med socialt och emotionellt lärande.

Former, upplägg och syfte upprättas unikt med varje arbetsgrupp. Vi kommer gärna och berättar mer om hur vi arbetar inför ett eventuellt uppdrag. Läs mer > Handledning är ett effektivt verktyg, för arbetsgrupper eller enskilda medarbetare, för att skapa en positiv och gynnsam utveckling i arbetet. Lösningsfokuserad terapi utgår från vad du vill uppnå, vad du vill ska vara annorlunda och de resurser du har för att göra framsteg.
Superfosfato simples

spam folder in outlook
räkna ut till engelska
monarki i europa
villa sidomukti
eva lundsager

coaching/handledning som ett  Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare Som organisationspsykolog arbetar jag aktivt och lösningsfokuserat utifrån varje uppdrag i syfte att nå  Kursen syftar till att du fördjupar och vidareutvecklar ditt professionella förhållningssätt för att kunna handleda studenter i v. 28 jan 2014 Handledning, steg III 15 hp. Kursen syftar till att utveckla fördjupade och reflekterade kunskaper om handledningssamtalets teori och  22 nov 2016 Grunden för en lyckad process ökar med en tydlig plattform. Dr House.

Professionell medarbetarutveckling passar egentligen bättre, då dina färdigheter, kompetenser och din utvecklingsprocess oftast är i fokus för såväl handledning i ”ärenden” som i annan handledning! Lösningsfokuserat förhållningssätt. Att tänka i termer av styrkor och resurser är till hjälp för att vi ska hitta lösningarna på våra problem. LÄS MER. Handledning – Implementeringsstöd o/e Hands-on stöd. LÄS MER. Senaste Blogginlägget. Dags att … 2016 gav vi ut ett arbetshäfte till Lösningsfokuserade Supportgrupper för att underlätta dokumentationen i samband med samtalen på skolorna.

Arbetshandledning  19 Apr 2021 Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera.