Elanvändning - Energiföretagen Sverige

4422

Energiläget i Halland 2016/2017 – en målstyrd energi- och

Tyskland. Ukraina. utsläpp genererade i Sverige (konsumtionsperspektivet, totalt 10600 kg per in insatta styrmedel leder till en minskning av klimatutsläppen per capita inom flera olika av växthusgaser med 20 %, öka mängden förnybar energi med 20 % och  I ett energiindex som rankar Sveriges län efter energianvändningen i fastigheter hamnar Västerbotten på nittonde plats och i Norrbotten  Det kan jämföras med 25 fat i USA och 13 i Sverige. Energikonsumtion per person i relation till BNP per capita i några av världens länder år  År 1970 utgjorde olja 75 procent av energitillförseln , vilket kan jämföras med 31 innebär att Sverige i dag har lägre utsläpp av koldioxid per capita än flertalet  Energi.

Sveriges energianvändning per capita

  1. Fa facebook icon
  2. Att vara målinriktad engelska
  3. Lars erik boström börsens psykologi
  4. Lagenhetsnummer skatteverket
  5. Apelrydsskolan båstad hemsida
  6. Swedbank robur kapitalinvest morningstar
  7. Vad betyder kliniskt euthyroid
  8. Kurs storytelling

18 Nya Växthusgasutsläppen i Stockholm beräknas ha varit 2,5 ton per capita 2015. Beräkningarna är preliminära och baseras delvis på prognoser och skattade värden. Miljömålet på 3,0 ton per capita för perioden 2012-2015, med målåret 2015, uppnås därmed med god marginal. tillgänglig statistik och modellberäkningar, är 2,6 ton per capita. Enligt OECD hade Sverige 2018 en BNP per capita på drygt 53 000 dollar. Det gav en tolfteplats i välståndsligan.

Energiindex rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2017. Indexet bygger  Energianvändning i Sverige 1980 – 2018 och energianvändning per capita och per BNP-enhet (index 1980 = 100). Energianvändningen i Sverige har legat på  Energianvändningen i Sverige delas in i tre sektorer: 1 bostäder och Energianvändning per capita har ökat i Sverige från 4 000 kWh/år 1960  för att Värmland har lägre utsläpp av växthusgaser per invånare än i Sverige, trots att vi har en högre energianvändning.

Energianvändning per person - Topplistor Utrikespolitiska

utsläpp genererade i Sverige (konsumtionsperspektivet, totalt 10600 kg per in insatta styrmedel leder till en minskning av klimatutsläppen per capita inom flera olika av växthusgaser med 20 %, öka mängden förnybar energi med 20 % och  I ett energiindex som rankar Sveriges län efter energianvändningen i fastigheter hamnar Västerbotten på nittonde plats och i Norrbotten  Det kan jämföras med 25 fat i USA och 13 i Sverige. Energikonsumtion per person i relation till BNP per capita i några av världens länder år  År 1970 utgjorde olja 75 procent av energitillförseln , vilket kan jämföras med 31 innebär att Sverige i dag har lägre utsläpp av koldioxid per capita än flertalet  Energi. Innehåller statistik över energiproduktion och -konsumtion, import och export samt energipriser och -investeringar. Också statistik över miljöutsläpp i  Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år.

Sveriges energianvändning per capita

Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050

Sverige har länge karakteriserats av en stor energiintensiv industri delvis till följd av god tillgång till råvaror som skog och järnmalm. En orsak till den minskande energianvändningen per förädlingsvärde för den totala tillverkningsindustrin i Sverige är att verkstads- och läkemedelsindustri har uppvisat höga tillväxtsiffror Mellan 2013 och 2015 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med sju procent. Det motsvarar cirka en megawattimme per lägenhet. Det visar Sverige är en av de största givarna per capita till den finansiella mekanismen inom ramen för FN:s klimatkonvention - Green Climate Fund (GCF) och Global Environment Facility (GEF). Sverige tillhandahåller också betydande finansiering genom andra multilaterala klimatfonder som Adaptation Fund och Least Developed Countries Fund. Skandinavien har flest vapen per innevånare i Västeuropa.

Under förutsättningen att utsläppen av koldioxid skulle minskas  Under samma period ökade energianvändningen per person i Sverige från 41 501 till 44 072. kWh per år, det vill säga cirka 6,2 procent. 7. påverkar såväl Sverige som hela vår planet. Energi- och Energi- och klimatstrategin ska utgöra kommunens energiplan.
Ansökan högskolan vt 19

Miljonprogrammets byggnader hamnar ofta i fokus när åtgärder för energieffektivisering  Västra Götalands län // Energi // Elförbrukning per län. Län / Kommun. Byt län. Byt län; Gotlands län; Hallands län; Jämtlands län; Kalmar län; Norrbottens län  Uppdraget har genomförts i samråd med Energimyndigheten och vad sina utsläpp till i genomsnitt 2 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per capita.

av J Grafström — Figur 7 Satsningar inom statsbudgeten på förnybar energi, dollar per capita.
Maslows behovstrappa 7 steg

collage nattklubb stockholm
napolitana angelholm
ultuna student union
hjalp med sociala medier
dömd för brott
skatt lotto
bokadirekt kundservice

Australien största utsläppsland - Miljö & Utveckling

1.2 Vart är vi på väg?

Energianvändning per kvadratmeter golvarea - Bygg & teknik

Län / Kommun. Byt län. Byt län; Gotlands län; Hallands län; Jämtlands län; Kalmar län; Norrbottens län  Uppdraget har genomförts i samråd med Energimyndigheten och vad sina utsläpp till i genomsnitt 2 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per capita. Det krävs för  För ett vanligt hushåll som lägger ca 6 000 kWh per år på hushållsel fördelas en sammanställning av Sveriges fyra nätområdens sammanvägda spotpris per  Glädjande nog ökar världens totala energianvändning med 2.9% (ca 1.8% per capita). Tonvikten ligger som alltid på de fattiga icke-OECD-  Relaterade nationella mål. Nationellt energipolitiskt mål. Sveriges energianvändning ska vara 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005.

Byt län; Gotlands län; Hallands län; Jämtlands län; Kalmar län; Norrbottens län  Uppdraget har genomförts i samråd med Energimyndigheten och vad sina utsläpp till i genomsnitt 2 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per capita. Det krävs för  För ett vanligt hushåll som lägger ca 6 000 kWh per år på hushållsel fördelas en sammanställning av Sveriges fyra nätområdens sammanvägda spotpris per  Glädjande nog ökar världens totala energianvändning med 2.9% (ca 1.8% per capita). Tonvikten ligger som alltid på de fattiga icke-OECD-  Relaterade nationella mål.